Zoom Chestnut Cushions - Flower Head II 24’ x - Anke Drechsel - Cushion - $765
Zoom Chestnut Cushions - Gujarat Dots 20’ x - Anke Drechsel - Cushion - $635
Zoom Chestnut Cushions - Flower Head II Box 14’ x 24’ 2’ - Anke Drechsel - Cushion - $475
Zoom Chestnut Cushions - Jamila Frame 18’ x - Anke Drechsel - Cushion - $385
Zoom Chestnut Cushions - Anke Drechsel - Cushion - $385

Chestnut Cushions

$765.00
100% silk velvet

Brand: Anke Drechsel